Partnerstwo

Sposób zgłoszenia:

Zgłoszenie należy wysłać na e-mail:  [email protected]

Korzyści z bycia partnerem:

Rangi SCP:SL: Partner MistakenKolor: Crimson
Ranga Discord: PartnerKolor: Crimson

Dostępu do: Zarezerwowanego slota na serwerach Mistaken oraz dostęp do kanału dla partnerów na serwerze discord.

Minimalne wymagania rozpoczęcia współpracy:

YoutubeTwitchDiscord
350 subskrybcji50 obserwujących500 członków serwera
100 wyświetleń na każdym z 3 ostatnich filmówŚrednio 5 widzów podczas streamówAktywna społeczność serwera
Regularne wstawianie filmówRegularne streamyOrganizowanie regularnych wydarzeń

*Stream’owanie na innych platformach, niż Twitch jest dozwolone pod warunkiem spełniania wymagań z trzeciego oraz czwartego wiersza z kolumny drugiej. W takim przypadku należy poinformować PR-staff o wybraniu takiej opcji.

Regulamin partnerstwa Mistaken

Definicje:

Content – Wszelkie przejawy twórczości (W tym filmy, streamy, wydarzenia itp.)

1.Od partnerów wymaga się publikowania treści w których będzie wspomniana społeczność Mistaken.

[formie tekstowej, filmu, zdjęcia, lub w innej formie, która została zaakceptowana przez zarząd mistaken].

2.Reklama musi być przygotowana w taki sposób, aby każdy mógł łatwo wywnioskować czego dotyczy, oraz każdy chętny miał łatwy dostęp do dołączenia do społeczności.

 [link, nazwa serwera discord wspomniana: na filmie, zdjęciu, w tekście, lub w innej formie, która została zaakceptowana przez zarząd mistaken].

3.Podczas trwania współpracy partner zobowiązuje się do godnego reprezentowania społeczności. Przez godne reprezentowanie rozumie się nieużywanie wulgaryzmów, odnoszenie się z szacunkiem do innych, używanie poprawnej polszczyzny.

4.Zabrania się wypowiadania w sposób negatywny na temat społeczności, lub jej szkodzący,

5.Treści na których zawarty jest serwer nie mogą poruszać tematów kontrowersyjnych. Treść nie może obrażać religii, orientacji, rasy, ludzi, polityki itp.

6.Możliwe jest zawarcie współpracy z innymi społecznościami pod warunkiem:

  1. Treści innych społeczności nie będą się pojawiać w miejscach, gdzie będzie zawarta reklama Mistaken. [film, tekst, obrazek itp.]
  2. Treści innych społeczności nie będą reklamowane w miejscach należących do Mistaken. [serwery, discord, media]
  3. Treści innych społeczności nie zakłócają częstotliwości i jakości materiałów związanych z Mistaken
  4. Zawarta współpraca nie wpłynie negatywnie na wizerunek społeczności Mistaken.

7.Partner może zakończyć współpracę w dowolnym momencie powiadamiając przy tym zespół.

8.Zarząd może zakończyć współpracę wówczas gdy nastąpi:

  1. Złamanie powyższego regulaminu.
  2. Złamanie regulaminu serwerów lub discorda.
  3. Działanie na szkodę społeczności.
  4. Złamanie VSR (Verified Server Rules) przez partnera, lub inną społeczność z nim powiązaną w grze SCP: Secret Laboratory.
  5. Złamanie regulaminu dowolnej gry i społeczności.
  6. Brak regularnego publikowania treści na których będzie zawarta społeczność Mistaken.