Regulamin serwerów Minecraft

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe prawa panujące na wszystkich serwerach minecraft Mistaken (dalej mc.mistaken.pl)
 2. Serwery są utrzymywane przez partnera technicznego fejncraft.pl
 3. Gra na serwerze mc.mistaken.pl była, jest i będzie darmowa.
 4. Każdy użytkownik (gracz) akceptuje niniejszy regulamin, korzystając ze strony lub serwera gry Minecraft.
 5. Zabrania się używania modów/programów, które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.
 6. Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 8. Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne. Na całym serwerze panuje zakaz używania przekleństw i słów powszechnie uznawanych za wulgarne bądź obraźliwe, szczególnie w sytuacjach niepotrzebnych.
 9. Reklama innych serwerów kategorycznie zabroniona.
 10. Administracja nie teleportuje graczy i nie rozdaje itemów.
 11. Karami za łamanie, uchylanie się od regulaminu są m.in.: kick, mute, ban, utrata przywilejów, odebranie przedmiotów, skasowanie budowli.
 12. Treści zawarte w serwisie mc.mistaken.pl stanowią własność intelektualną ich twórców. Wykorzystywanie ich bez zgody Administracji mc.mistaken.pl jest zabronione.
 13. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia graczy.

Zasady panujące na serwerze

 1. Każda osoba, która wchodzi na serwer, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 2. Administracja nie przywraca utraconych itemów.
 3. Zakaz spamowania.
 4. Zakaz propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych.
 5. Zakaz nadużywania dużych liter (Caps Lock).
 6. Zakaz reklamowania innych serwerów (np. podawanie adresów IP, nazw itp.).
 7. Zakaz używania cheatów oraz modyfikacji na serwerze. (optifine itp. są dozwolone).
 8. Zakaz wykorzystywania bugów gry, jeśli takowe się znajdzie, należy bezzwłocznie poinformować o tym administrację.
 9. Handel z graczami odbywa się na własną odpowiedzialność.
 10. Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości.
 11. Zakazane są: nękanie innych graczy oraz groźby.
 12. Zakaz pisania nagminnych próśb do administracji o przedmioty, teleportacje do innych graczy oraz o tworzenie warpów.
 13. Każdy członek administracji ma prawo do usunięcia budowli niecenzuralnych.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem administracja mc.mistaken.pl podejmie decyzję wedle uznania.
 15. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.
 16. Serwer w każdej chwili może zostać zrestartowany, wyłączony, zmieniony – w takim przypadku nie przysługują żadne rekompensaty, reklamacje, zwroty. Administracja nie gwarantuje ciągłości działania serwera. Administracja zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia serwera z powodu prac konserwacyjnych, awarii sieci teleinformatycznej bądź z innych nieuzasadnionych przyczyn bez wcześniejszego poinformowania graczy. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nagłe zamknięcie serwera. Właściciel usług zawartych w domenie mc.mistaken.pl (wraz z fejncraft.pl) zastrzega sobie prawo do nieuzasadnionego zakończenia działania serwera z możliwym uprzedzeniem graczy o zaistniałej sytuacji.

Obowiązki gracza

 1. Każdy, kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia administracji w trakcie gry.
 2. Każdy gracz wiedzący o istnieniu błędu gry/pluginu ma obowiązek zgłosić to natychmiast do członka administracji w grze lub poprzez odpowiedni kanał na serwerze Discord.
 3. Każdy gracz ma obowiązek zastosować się do uwag administracji.
 4. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu, nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania (pkt 3 Postanowień ogólnych).

Taryfikator kar

Podany zakres kar za poniżej wymienione wykroczenia, są jedynie orientacyjne, przedstawiają minimalny oraz maksymalny okres kary, ostateczna kara zależy od danej sytuacji. Administracja zastrzega sobie prawo do ukarania gracza za niewymienione poniżej przewinienia, jeśli uzna to za stosowne.

PrzewinienieKara
Spam/flood/ na czacieWARN – MUTE(1 godz.)
Spamowanie komendamiKICK – BAN(1 dzień)
Nagminne przeklinanie i używanie wulgaryzmów oraz celowe omijanie cenzuryMUTE(30 min) – MUTE(7 dni)
Prowokowanie graczy/administracjiWARN – BAN(7 dni)
Oferowanie sprzedaży przedmiotów spoza serwerów (np. paysafecard)BAN(7 dni)*
Brak reakcji na upomnieniaWARN – BAN(3 dni)
Propagowanie faszyzmu, rasizmu, treści erotycznych oraz spiskowanieMUTE(12 godz.) – BAN(90 dni)*
Tworzenie wulgarnych budowli na serwerachWARN(+ prośba o przebudowanie) – BAN(3 dni)
Reklama niezatwierdzonych przez Administrację treściPERMBAN
Celowe lagowanie serwera/Wykorzystywanie błędówBAN(do 7 dni + wyczyszczenie konta)*
Korzystanie ze wspomagaczy/cheatów ułatwiających rozgrywkę/Skrypty (Macro, Double/Triple Click)BAN(7 dni + wyczyszczenie konta)*
Podszywanie się pod graczy/administracjęWARN – BAN(30 dni)*
Wyłudzanie informacji/SzantażBAN(14 dni)*
Multikonta (nie zgłoszone)PERMBAN na wszystkie powiązane konta
Rozpowszechnianie danych osobowych/ zdjęć itp. innych gracz bez ich wyraźnej zgodyPERMBAN
Niecenzuralny nick, obraźliwy nickPERMBAN
Niecenzuralny skin, obraźliwy skinKICK(+ prośba o zmianę) – BAN(3 dni)*
Grożenie / Ataki DDoSPERMBAN (BAN na IP)

* W szczególnych przypadkach(np. powtarzające łamanie zakazu) bany/mute mogą zostać zamienione na bana permanentnego. W razie konieczności blokada nakładana jest na adres IP.

Zabezpieczenia

 1. Serwery posiadają zabezpieczenia weryfikujące niedozwolone modyfikację w grze, co może spowodować automatyczne zbanowanie gracza.
 2. Na serwerach są tereny zabezpieczone administracyjnie (spawny) – tereny te posiadają sporo ograniczeń.
 3. Za niezabezpieczone tereny lub skrzynie administracja nie ponosi odpowiedzialności.


Ostatnia aktualizacja: 25.12.2021