Regulamin serwerów Casual i Memes/InDev/Beta

Regulamin serwera Casual

1. Używaj języka polskiego.
2. Wydawanie denerwujących dźwięków, puszczanie muzyki/bindów lub jakakolwiek inna forma mic-spamu jest niedozwolona.
3. Wykorzystywanie błędów gry i/lub pluginów jest zabronione.
4. Zabijanie i przeszkadzanie członkom swojej drużyny jest zabronione.
– Klasa D jest wyjątkiem i może sobie wzajemnie przeszkadzać i się zabijać.
5. Spawnkilling/spawncamping jest zabroniony.
6. Toksyczność, rasizm, obrażanie innych graczy oraz nadmierne przeklinanie są niedozwolone (dotyczy również nicku). 7. Zakazane jest tworzenie jakichkolwiek sytuacji o nacechowaniu erotycznym (m.in. fetysze, gwałty, itp.).
8. Samobójstwo (również wyjście z gry i ponowne wejście na serwer) jako SCP jest niedozwolone.
– Tyczy się to również wyjścia i wejścia na serwer podczas przemiany w 049-2
9. Jawna kooperacja drużyn jest zabroniona (informacje o drużynach znajdują się pod regulaminem).
– SCP-079 jest wyjątkiem i może współpracować z innymi drużynami, pod warunkiem, że nie przeszkadza innym SCP;
– Eskortowanie innej klasy nie jest uznawane za kooperację;
– Klasy D oraz naukowcy mogą sobie pomagać, ale nie mogą przy tym łamać innych zasad regulaminu.
10. Zabronione jest świadome przedłużanie gry.

Złamanie powyższego regulaminu poskutkuje ostrzeżeniem, nałożeniem kary czasowej lub permanentnej, zależnie od szkodliwości czynu i ilości poprzednich kar.

Regulamin serwera Memes/InDev/Beta

1. Bindy będące earrapem są zakazane.
2. Toksyczność, rasizm, obrażanie innych graczy oraz nadmierne przeklinanie są niedozwolone (dotyczy również nicku).
3. Wykorzystywanie błędów gry i/lub pluginów jest zabronione.
4. Zabroniona jest kooperacja SCP (oprócz 079) z CI i MTF.
5. Zakazane jest tworzenie jakichkolwiek sytuacji o nacechowaniu erotycznym (m.in. fetysze, gwałty, itp.).

Złamanie powyższego regulaminu poskutkuje ostrzeżeniem, nałożeniem kary czasowej lub permanentnej, zależnie od szkodliwości czynu i ilości poprzednich kar.

Pluginy na naszych serwerach : https://mistaken.pl/pluginy-na-serwerach-scpsl/