Regulamin serwerów RP SCP:SL

 1. Używaj języka polskiego. (Polish required)
 2. Posiadanie mikrofonu jest wymagane.
  1. Wydawanie denerwujących dźwięków, puszczanie muzyki/bindów, lub jakakolwiek inna forma mic spamu jest zabroniona.
  2. Toksyczność, rasizm, seksizm, obrażanie innych osób/grup społecznych oraz nadmierne przeklinanie są niedozwolone. Z umiarem zezwala się na używanie przekleństw i obraźliwych stwierdzeń w ramach odgrywania akcji RP.
  3. Zakazane jest tworzenie jakichkolwiek sytuacji o nacechowaniu erotycznym.
 3. Nazwa gracza musi być czytelna i niewulgarna.
 4. Wykorzystywanie błędów gry i/lub pluginów w szkodzący rozgrywce sposób jest zakazane.
  1. Zalicza się do tego strzelanie i atakowanie przez drzwi/ściany.
  2. Kolejnym przykładem jest wskakiwanie na niewidzialne hitboxy.
 5. Spawnkilling/Spawncamping jest zabroniony.
  1. Bezwzględna ochrona obejmuje pierwsze osiem sekund od przybycia danej jednostki.
  2. Zakazane jest oczekiwanie na uciekającą z placówki jednostkę przy podwójnych drzwiach prowadzących do korytarza ucieczki niedaleko lądowiska zespołu MFO.
 6. Gracz ma za zadanie wcielić się w swoją rolę, wymagamy przynajmniej minimalnego zaangażowania i przestrzegania podstawowych zasad RP.
  1. Jako członek drużyny MFO, CI, a także Naukowiec posługuj się oficjalnymi nazwami podmiotów SCP i zachowaj profesjonalizm. Dotyczy się to także komunikatów na Interkomie, które muszą być odpowiednie do odgrywanej roli.
  2. Od SCP umiejących rozmawiać z klasami ludzkimi również wymagane jest jakkolwiek widoczne wcielenie się w rolę.
  3. Nie przytaczaj mechanik gry takich jak chociażby ilość HP, cooldown umiejętności SCP, czy miejsce spawnu karty.
 7. Wszelka forma griefingu jest zabroniona.
  1. Zakazuje się między innymi zabijania i przeszkadzania członkom swojej drużyny.
  2. Klasa D jest wyjątkiem i może sobie wzajemnie przeszkadzać, a także się zabijać z zachowaniem punktu 10 i 11.
  3. Samobójstwo jako SCP, lub wyjście i ponowne wejście do gry jest zabronione.
 8. Jawna kooperacja drużyn jest zabroniona.
  1. Eskortowanie innej skutej klasy nie jest uznawane za kooperację.
  2. Klasy D oraz Naukowcy mogą sobie pomagać, ale nie mogą przy tym łamać innych zasad regulaminu. W przypadku gdy któraś z tych stron znajduje się w posiadaniu broni zabrania się dalszej kooperacji bez poddania się jednej ze stron.
  3. SCP-079 jest wyjątkiem i może współpracować z innymi drużynami, pod warunkiem, że nie przeszkadza reszcie SCP.
 9. Lista obowiązujących drużyn.
  • Personel Fundacji = Naukowcy, Ochrona, MFO.
  • Rebelia Chaosu = Agenci Rebelii Chaosu (CI), Klasy D.
  • SCP = 049, 049-2, 079, 096, 173, 106, 939-53, 939-89.
 10. Zakaz RDM (Random Deathmatch).
  1. Zabrania się zabijania klas cywilnych (Naukowcy i Klasy D) bez możliwości poddania się. Do reszty klas (Jednostki MFO i CI) można strzelać bez ostrzeżenia, jeśli jednak będą się one poddawały zgodnie z zasadami, to należy to respektować.
  2. Jeśli gracz znajduje się w posiadaniu broni lub jakiegokolwiek niebezpiecznego przedmiotu w ręku, wtedy zakaz RDM nie obowiązuje. Przedmioty te, to: Wszelka broń palna, Granaty, Micro H.I.D., Rozpraszacz Cząstek 3-X, SCP-018, SCP-268, SCP-2176.
  3. Na powierzchni (Surface Zone) można strzelać do klas cywilnych bez ostrzeżenia, chyba że będą poddawać się zgodnie z regulaminem, należy wtedy uznać ich poddanie.
  4. Zakaz RDM nie dotyczy w żadnym stopniu podmiotów SCP.
 11. Zabijanie poddających się graczy bez wyraźnego powodu jest zakazane.
  1. Aby się poddać, gracz zobowiązany jest wyrazić głosowo (W miarę możliwości, najlepiej głośno) taką chęć, ustawić się nieruchomo tyłem do osoby której się poddaje i nie mieć niczego w ręku. Akcję poddania się należy wykonać w sposób sprawny, adekwatnie do sytuacji.
  2. Nawet poprawnie wykonane poddanie się nie musi zostać uznane, jeśli istnieją bezpośrednie przesłanki, że poddający się, zabił lub zranił członka innej drużyny. Samo posiadanie broni, lub obecność ciał nie jest wystarczającym powodem na nie uznanie poddania.
  3. Skutą już osobę można zabić tylko wtedy, gdy nie wykonuje poleceń osoby która ją skuła. Wyższy rangą członek drużyny może przejąć eskortowanie jednostki skutej, po wcześniejszym, wyraźnym poinformowaniu o tym osoby eskortującej.
  4. Odpowiedzialność zbiorowa jest zabroniona, a wszelkie słowne prowokacje nie są powodem do zabicia poddanego.
 12. Wymaga się odeskortowania wszystkich skutych graczy bez zbędnej zwłoki.
  1. Zabronione jest zamykanie poddanych w np. SCP-914 bez poważnego powodu.
 13. W oddziałach MFO obowiązuje hierarchia i starszeństwo oddziałów. Niesubordynacja w stosunku do wyższej rangi bez poważnego uzasadnienia jest zabroniona.
  1. Hierarchia w oddziale MFO: Kapitan > Specjalista > Sierżant > Szeregowy > Ochrona
  2. Oddział dłużej będący w placówce jest ważniejszy od tego później wkraczającego.
  3. SCP-049-2 ma obowiązek wykonywać polecenia SCP-049.
 14. Wydawane rozkazy muszą mieć uzasadnienie RP, nie mogą wymagać złamania zasad określonych w regulaminie i nie mogą być zależne od mechanik gry, na które inny gracz nie ma wpływu.
  1. Rozkazy nie mogą też skutkować pewną śmiercią osoby, która je wykonuje.
  2. Rozkazy nie mogą dotyczyć przedmiotów gracza, o ile jest on członkiem tej samej drużyny.
 15. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej z bycia obserwatorem, lub od innych graczy obserwujących rozgrywkę jest zakazane.
  1. Po ucieczce gracz staje się nową osobą, jednak posiada wszystkie informacje do których dostęp miało jego poprzednie wcielenie.
  2. Wyjątkiem są nowo przybywające jednostki MFO i CI, które mają dostęp jedynie do informacji o tym, jakie podmioty SCP wydostały się podczas wyłomu.
 16. Wszelkiemu personelowi fundacji zabrania się włączenia procesu detonacji placówki bez zgody jednostki z najwyższą aktualną rangą.
  1. Bezwzględnie zabrania się personelowi fundacji rozpoczęcia detonacji głowicy przed przybyciem pierwszego oddziału MTF.
  2. Detonacja głowicy powinna być działaniem uzasadnionym i ostatecznym, stosowanym tylko w przypadku braku możliwości opanowania sytuacji metodami konwencjonalnymi.
  3. Bezwzględnie zakazuję się rozpoczęcia detonacji przez personel naukowy.
 17. Zabronione jest świadome przedłużanie gry.
 18. Administracja może ukarać gracza za czyn szkodliwy, wpływający w znaczący sposób na rozgrywkę, niewymieniony w regulaminie.

Inne przydatne informacje:

 • Omijanie banów i wymierzonych kar w jakikolwiek sposób będzie karane permanentnym banem na obecne i przyszłe konta gracza. Nie przewiduje się innej formy kary za to przewinienie, decyzja jest w tym przypadku zawsze ostateczna z brakiem możliwości do odwołania się od niej.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie dokumentowane będą na kanale #scp-ogłoszenia na Discordzie Mistaken.

Zasady dotyczące pluginów:

 • SCP-049 także ma prawo poddać się i być poddanym rekontaminacji, pod warunkiem że nie zabił członków personelu fundacji.