Regulamin serwerów RP SCP:SL

 1. Używaj języka polskiego.
 2. Wydawanie denerwujących dźwięków, puszczanie muzyki/bindów lub jakakolwiek inna forma mic-spamu jest niedozwolona.
 3. Wykorzystywanie błędów gry i/lub pluginów jest zabronione.
 4. Zabijanie i przeszkadzanie członkom swojej drużyny jest zabronione.
  • Klasa D jest wyjątkiem i może sobie wzajemnie przeszkadzać i zabijać, z zachowaniem punktu 15.
 5. Spawnkilling/spawncamping jest zabroniony.
 6. Toksyczność, rasizm, obrażanie innych graczy oraz nadmierne przeklinanie są niedozwolone (dotyczy również nicku).
 7. Zakazane jest tworzenie jakichkolwiek sytuacji o nacechowaniu erotycznym (m.in. fetysze, gwałty, itp.).
 8. Samobójstwo (również wyjście z gry i ponowne wejście na serwer) jako SCP jest niedozwolone.
  – Tyczy się to również wyjścia i wejścia na serwer podczas przemiany w 049-2.
 9. Jawna kooperacja drużyn jest zabroniona (informacje o drużynach znajdują się pod regulaminem).
  • SCP-079 jest wyjątkiem i może współpracować z innymi drużynami, pod warunkiem, że nie przeszkadza innym SCP;
  • Eskortowanie innej klasy nie jest uznawane za kooperację;
  • Klasy D oraz naukowcy mogą sobie pomagać, ale nie mogą przy tym łamać innych zasad regulaminu.
 10. Zabronione jest świadome przedłużanie gry.
 11. Jeśli gracz, oraz żaden z członków jego drużyny znajdujących się w pobliżu, nie posiada wyciągniętej broni zakazuje się zabicia tego gracza bez możliwości poddania się (zakaz RDM). – Na Surface Zone można strzelać bez ostrzeżenia PRZED samym poddaniem się, jednak jeśli gracz podda się zgodnie z zasadami, to należy to respektować.
 12. Posiadanie mikrofonu jest wymagane.
 13. Nick gracza musi być czytelny (zapisany w alfabecie łacińskim lub cyframi).
 14. Gracz ma za zadanie wcielić się w swoją rolę, wymagamy przynajmniej minimalnego zaangażowania.
  • Komunikaty na intercomie muszą być odpowiednie do odgrywanej roli;
  • Jako CI lub członek drużyny MTF posługuj się oficjalnymi nazwami podmiotów SCP i zachowaj profesjonalizm;
  • Od SCP umiejących rozmawiać z klasami ludzkimi również wymagane jest wcielenie się w rolę;
  • Nie przytaczaj mechanik gry (np. ilość HP, miejsce spawnu karty).
 15. Zabijanie poddających się graczy bez wyraźnego powodu jest zakazane.
  – Aby się poddać, gracz zobowiązany jest wyrazić głosowo (w miarę głośno) taką chęć, ustawić się nieruchomo tyłem do osoby której się poddaje i nie mieć niczego w ręku.
  – Akcję poddania się należy wykonać w sposób sprawny, adekwatnie do sytuacji.
  – Poddanie się jakkolwiek odbiegające od powyższego sposobu może być uznane, jednak nie chroni poddającego się przed zabiciem.
  – Poddanie się nie musi zostać uznane (nawet wykonane poprawne), gdy istnieją bezpośrednie przesłanki, że poddający się zabił członka innej drużyny (samo posiadanie broni/obecność ciał NIE JEST wystarczającym powodem).
  – Skute osoby można zabijać, TYLKO gdy uciekają lub nie wykonują poleceń. W przeciwnym razie jest to całkowicie zakazane (niezależnie od wydanych rozkazów).
 16. W oddziałach MTF obowiązuje hierarchia (informacje znajdują się pod regulaminem) i starszeństwo oddziałów (oddział dłużej przebywający w placówce jest ważniejszy od tego później wkraczającego). Niesubordynacja w stosunku do wyższej rangi bez poważnego uzasadnienia jest zabroniona.
  • 049-2 ma obowiązek wykonywać polecenia 049.
 17. Wydawane rozkazy muszą mieć uzasadnienie RP, nie mogą wymagać złamania zasad określonych w regulaminie i nie mogą być zależne od mechanik gry, na które inny gracz nie ma wpływu.
 18. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej z obserwatora lub od innych graczy obserwujących rozgrywkę jest zakazane.
 19. Po ucieczce gracz staje się nową osobą, jednak posiada wszystkie informacje co jego poprzednie wcielenie.

  Złamanie powyższego regulaminu poskutkuje ostrzeżeniem, nałożeniem kary czasowej lub permanentnej, zależnie od szkodliwości czynu i ilości poprzednich kar.

Inne przydatne informacje:

– Omijanie banów (tzw. ban evasion) w jakikolwiek sposób będzie karane permanentnym banem na obecne i przyszłe konta gracza. Nie przewiduje się innej formy kary za to przewinienie. Decyzja jest w tym przypadku zawsze ostateczna z brakiem możliwości do odwołania.
– Ucieczka z przesłuchania będzie skutkowała natychmiastowym banem na co najmniej 1 dzień.
– Regulamin może być edytowany w razie zaistnienia takowej sytuacji, wszelkie zmiany będą dokumentowane na kanale #scp-ogłoszenia
– Strona z naszymi pluginami: https://mistaken.pl/pluginy-na-serwerach-scpsl/ jest integralną częścią regulaminu i zawiera ona informacje o zmienionych mechanikach gry i specjalnych wyjątkach na serwerach wobec niektórych klas.
– Administracja może ukarać gracza za czyn szkodliwy, niewymieniony z nazwy w powyższym regulaminie
[Drużyny]
MTF = Naukowcy, Ochrona, MTF (Szeregowy, Sierżant, Specjalista, Kapitan)
CI = Agenci Rebelii Chaosu, Klasy D
SCP = 049, 049-2, 079, 096, 173, 106, 939
[Hierarchia w oddziale MTF]
Rada O5 (cassie) > Kapitan > Specjalista > Sierżant > Szeregowy > Ochrona

Pluginy na naszych serwerach: https://mistaken.pl/pluginy-na-serwerach-scpsl/